Ecole de référence en intelligence économique et stratégique

Pomoc tvrtkama za osvajanje tržišta u globalnoj konkurenciji

Osnovana u Pariz-u 1997god., Škola za gospodarsko ratovanje (Ecole de Guerre Economique na francuskom) razvila je svoj akademski program i nastavni plan na temelju pretpostavki da :

1. u posljednjih 20 godina ekonomske borbe su u porastu;

2. upravljanje informacijama je primarno sredstvo za osvajanje novih tržišta.

Metodologija Škole nadilazi tradicionalno korporativno upravljanje i tržišne teorije natjecanja, a posebno je prilagoena donositeljima odluka.

Od dana na dan, naš svijet postaje sve složeniji a uspješni napori su izgraeni na visoko kvalitetnim strategijama za upravljanje informacijama, bile one okrenute unutar ili izvan odreenog poduzea. Ustvari, on se još mora pomiriti s isprepletene veze izmeu geopoliti kih, društvenih i natjecateljskih elemenata koji ine stalno mijenjanje okoline u kojoj se pokree gospodarstvo.

Zbog takvog stupnja zamršenosti, tvrtke zahtijevaju široki spektar vještina za rješavanje informacijskog rata na gospodarskom bojištu.

Na in Konkurentski inteligencija se u i na posebno je prilagoen za analizu i rješavanje gospodarskih tvrdnjama da su Moderna je država i privatnih tvrtki i sli no. Globalna gospodarska kriza ja a College za konkurentnu obavještajne to ke gledišta, kao i legitimnost njegovih u enja i treninga.
Naš program i Program rada temelji se na naprijed izgleda metodologije upravljanja rizicima. To je dolje na zemlji odgovor na mnoge nove izazove tvrtka mora suo iti u desetljeima koje dolaze.

Manuel d'intelligence économiqueFormations et école d'intelligence économiqueFormations et école d'intelligence économiqueFormations et école d'intelligence économiqueFormations et école d'intelligence économiqueFormations et école d'intelligence économique

Les partenaires intelligence économique de l'EGE